Dexter Season 7: Season 7

Your rating: 0
7 1 vote

Dexter morgan ชายหนุ่มที่มีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเซ็นของเลือด (blood spatter) ของกรมตำรวจในไมอามี่ แต่อีกด้านของ Dexter กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อหนึ่ง

 • 7 - 1
  Ep1 Feb. 23, 2024
 • 7 - 1
  Ep1 Feb. 23, 2024
 • 7 - 1
  Ep1 Feb. 23, 2024
 • 7 - 2
  Ep2 Feb. 23, 2024
 • 7 - 2
  Ep2 Feb. 23, 2024
 • 7 - 3
  Ep3 Feb. 23, 2024
 • 7 - 3
  Ep3 Feb. 23, 2024
 • 7 - 4
  Ep4 Feb. 23, 2024
 • 7 - 4
  Ep4 Feb. 23, 2024
 • 7 - 5
  Ep5 Feb. 23, 2024
 • 7 - 5
  Ep5 Feb. 23, 2024