Ms. Monte Cristo (2021) Ep.1-100 จบ: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

Ms. Monte Cristo  โลกนี้มันเต็มไปด้วยการแข่งขัน และการมีตัวตนอยู่ของคนมีคลาส เหตุการณ์น่าสยดสยองปรากฏในข่าวทุกวี่วัน คนบางคนถึงขั้นยอมที่จะทรยศครอบครัวและเพื่อน ตราบใดที่พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการ แล้วความรักหรือมิตรภาพมันมีอยู่ในโลกอันโหดร้ายนี้จริง ๆ งั้นเหรอ ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงสามคนที่ความรักและมิตรภาพของพวกเธอถูกทดสอบ พวกเธอเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่น แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โชคชะตาก็ทำให้ทุกอย่างพลิกผันไป หนึ่งในพวกเธอหวังว่าเธอจะแย่งแฟนหนุ่มของเพื่อนมาได้ ในขณะที่อีกคนหวังว่าเธอจะมีความสามารถของเพื่อน ความอิจฉาริษยานำไปสู่การทรยศ และผู้หญิงที่สูญเสียทุกสิ่งไปให้กับคนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อน ก็กลับมาเพื่อจะล้างแค้น

 • 1 - 1
  Ep.1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 Feb. 27, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 Feb. 27, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 Feb. 27, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 Feb. 27, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 Feb. 27, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 Feb. 27, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 Feb. 27, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 Feb. 27, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 Feb. 27, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 Feb. 27, 2024
 • 1 - 13
  Ep.13 Feb. 27, 2024
 • 1 - 14
  Ep.14 Feb. 27, 2024
 • 1 - 15
  Ep.15 Feb. 27, 2024
 • 1 - 16
  Ep.16 Feb. 27, 2024
 • 1 - 17
  Ep.17 Feb. 27, 2024
 • 1 - 18
  Ep.18 Feb. 27, 2024
 • 1 - 19
  Ep.19 Feb. 27, 2024
 • 1 - 20
  Ep.20 Feb. 27, 2024
 • 1 - 21
  Ep.21 Feb. 27, 2024
 • 1 - 22
  Ep.22 Feb. 27, 2024
 • 1 - 23
  Ep.23 Feb. 27, 2024
 • 1 - 24
  Ep.24 Feb. 27, 2024
 • 1 - 25
  Ep.25 Feb. 27, 2024
 • 1 - 26
  Ep.26 Feb. 27, 2024
 • 1 - 27
  Ep.27 Feb. 27, 2024
 • 1 - 28
  Ep.28 Feb. 27, 2024
 • 1 - 29
  Ep.29 Feb. 27, 2024
 • 1 - 30
  Ep.30 Feb. 27, 2024
 • 1 - 31
  Ep.31 Feb. 27, 2024
 • 1 - 32
  Ep.32 Feb. 27, 2024
 • 1 - 33
  Ep.33 Feb. 27, 2024
 • 1 - 34
  Ep.34 Feb. 27, 2024
 • 1 - 35
  Ep.35 Feb. 27, 2024
 • 1 - 36
  Ep.36 Feb. 27, 2024
 • 1 - 37
  Ep.3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 38
  Ep.38 Feb. 27, 2024
 • 1 - 39
  Ep.39 Feb. 27, 2024
 • 1 - 40
  Ep.40 Feb. 27, 2024
 • 1 - 41
  Ep.41 Feb. 27, 2024
 • 1 - 42
  Ep.42 Feb. 27, 2024
 • 1 - 43
  Ep.43 Feb. 27, 2024
 • 1 - 44
  Ep.44 Feb. 27, 2024
 • 1 - 45
  Ep.45 Feb. 27, 2024
 • 1 - 46
  Ep.46 Feb. 27, 2024
 • 1 - 47
  Ep.47 Feb. 27, 2024
 • 1 - 48
  Ep.48 Feb. 27, 2024
 • 1 - 49
  Ep.49 Feb. 27, 2024
 • 1 - 50
  Ep.50 Feb. 27, 2024
 • 1 - 51
  Ep.51 Feb. 27, 2024
 • 1 - 52
  Ep.52 Feb. 27, 2024
 • 1 - 53
  Ep.53 Feb. 27, 2024
 • 1 - 54
  Ep.54 Feb. 27, 2024
 • 1 - 55
  Ep.55 Feb. 27, 2024
 • 1 - 56
  Ep.56 Feb. 27, 2024
 • 1 - 58
  Ep.58 Feb. 27, 2024
 • 1 - 59
  Ep.59 Feb. 27, 2024
 • 1 - 60
  Ep.60 Feb. 27, 2024
 • 1 - 61
  Ep.61 Feb. 27, 2024
 • 1 - 62
  Ep.62 Feb. 27, 2024
 • 1 - 63
  Ep.63 Feb. 27, 2024
 • 1 - 64
  Ep.64 Feb. 27, 2024
 • 1 - 65
  Ep.65 Feb. 27, 2024
 • 1 - 66
  Ep.66 Feb. 27, 2024
 • 1 - 67
  Ep.67 Feb. 27, 2024
 • 1 - 68
  Ep.68 Feb. 27, 2024
 • 1 - 69
  Ep.69 Feb. 27, 2024
 • 1 - 70
  Ep.70 Feb. 27, 2024
 • 1 - 71
  Ep.71 Feb. 27, 2024
 • 1 - 72
  Ep.72 Feb. 27, 2024
 • 1 - 73
  Ep.73 Feb. 27, 2024
 • 1 - 74
  Ep.74 Feb. 27, 2024
 • 1 - 75
  Ep.75 Feb. 27, 2024
 • 1 - 76
  Ep.76 Feb. 27, 2024
 • 1 - 77
  Ep.77 Feb. 27, 2024
 • 1 - 78
  Ep.78 Feb. 27, 2024
 • 1 - 79
  Ep.79 Feb. 27, 2024
 • 1 - 80
  Ep.80 Feb. 27, 2024
 • 1 - 81
  Ep.81 Feb. 27, 2024
 • 1 - 82
  Ep.82 Feb. 27, 2024
 • 1 - 83
  Ep.83 Feb. 27, 2024
 • 1 - 84
  Ep.84 Feb. 27, 2024
 • 1 - 85
  Ep.85 Feb. 27, 2024
 • 1 - 86
  Ep.86 Feb. 27, 2024
 • 1 - 87
  Ep.87 Feb. 27, 2024
 • 1 - 88
  Ep.88 Feb. 27, 2024
 • 1 - 89
  Ep.89 Feb. 27, 2024
 • 1 - 90
  Ep.90 Feb. 27, 2024
 • 1 - 91
  Ep.91 Feb. 27, 2024
 • 1 - 92
  Ep.92 Feb. 27, 2024
 • 1 - 93
  Ep.93 Feb. 27, 2024
 • 1 - 94
  Ep.94 Feb. 27, 2024
 • 1 - 94
  Ep.94 Feb. 27, 2024
 • 1 - 96
  Ep.96 Feb. 27, 2024
 • 1 - 97
  Ep.97 Feb. 27, 2024
 • 1 - 98
  Ep.98 Feb. 27, 2024
 • 1 - 99
  Ep.99 Feb. 27, 2024
 • 1 - 100
  Ep.100 END Feb. 27, 2024