Orange Is the New Black 2018: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote

Orange Is the New Black เป็นเรื่องราวในเรือนจำหญิงนอกกรุงนิวยอร์ก ที่มีนักโทษมาอยู่รวมกัน ความสนุกของเรื่อง คือนักโทษแต่ละคนล้วนมี “เรื่องเล่า” ของตัวเองก่อนจะมาลงเอยในคุกเดียวกัน โดยมีตัวเอก เป็นหญิงสาวชนชั้นกลางผู้มีการศึกษามาจากครอบครัวที่ไม่ขัดสน ต้องเข้ามาชดใช้ความผิดในอดีตสมัยวัยรุ่นของเธอ ขณะที่ก็เกิดเรื่องราววุ่นวายสารพัดระหว่างที่เธออยู่ในเรือนจำ

 • 1 - 1
  EP1 May. 26, 2024
 • 1 - 1
  EP1 May. 26, 2024
 • 1 - 2
  EP2 May. 26, 2024
 • 1 - 2
  EP2 May. 26, 2024
 • 1 - 3
  EP3 May. 26, 2024
 • 1 - 3
  EP3 May. 26, 2024
 • 1 - 4
  EP4 May. 26, 2024
 • 1 - 4
  EP4 May. 26, 2024
 • 1 - 5
  EP5 May. 26, 2024
 • 1 - 5
  EP5 May. 26, 2024
 • 1 - 6
  EP6 May. 26, 2024
 • 1 - 6
  EP6 May. 26, 2024
 • 1 - 7
  EP7 May. 26, 2024
 • 1 - 7
  EP7 May. 26, 2024
 • 1 - 8
  EP8 May. 26, 2024
 • 1 - 8
  EP8 May. 26, 2024
 • 1 - 9
  EP9 May. 26, 2024
 • 1 - 9
  EP9 May. 26, 2024
 • 1 - 10
  EP10 May. 26, 2024
 • 1 - 10
  EP10 May. 26, 2024
 • 1 - 11
  EP11 May. 26, 2024
 • 1 - 11
  EP11 May. 26, 2024
 • 1 - 12
  EP12 May. 26, 2024
 • 1 - 12
  EP12 May. 26, 2024
 • 1 - 13
  EP13 May. 26, 2024
 • 1 - 13
  EP13 May. 26, 2024