River Where the Moon Rises (2021) Ep.1-40 จบ: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

ในช่วงเวลาแห่งความเกลียดชังและความสิ้นหวัง คำพูดกลายเป็นดั่งดาบที่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ในท้ายที่สุด ดาบเหล่านั้นก็จะหันคมไปทำร้ายผู้ทิ่มแทงเอง ในโลกแห่งความจริงอันโหดร้าย เรื่องราวของแผ่นดินอันยิ่งใหญ่โคกูรยอ และเจ้าหญิงพยองกัง ธิดาองค์โตแห่งกษัตริย์องค์ที่ 25 พระเจ้าพยองวอน เจ้าหญิงพยองกังเกิดในสายเลือดของราชวงศ์ แต่กลับเติบโตมาเยี่ยงสามัญชน แม้ว่าจะมีศัตรูมากมายที่หมายจะเอาชีวิต เจ้าหญิงพยองกังก็ไม่เคยยอมให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ท่ามกลางความวุ่นวายและสงครามทางการเมืองต่าง ๆ เธอก็ยังยืนหยัดปกป้องบุคคลผู้เป็นที่รักและบ้านเกิดเมืองนอนของตน

 • 1 - 1
  Ep.1 Feb. 27, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 Feb. 27, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 Feb. 27, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 Feb. 27, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 Feb. 27, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 Feb. 27, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 Feb. 27, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 Feb. 27, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 Feb. 27, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 Feb. 27, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 Feb. 27, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 Feb. 27, 2024
 • 1 - 13
  Ep.13 Feb. 27, 2024
 • 1 - 14
  Ep.14 Feb. 27, 2024
 • 1 - 15
  Ep.15 Feb. 27, 2024
 • 1 - 16
  Ep.16 Feb. 27, 2024
 • 1 - 17
  Ep.17 Feb. 27, 2024
 • 1 - 18
  Ep.18 Feb. 27, 2024
 • 1 - 19
  Ep.19 Feb. 27, 2024
 • 1 - 20
  Ep.20 Feb. 27, 2024
 • 1 - 21
  Ep.21 Feb. 27, 2024
 • 1 - 22
  Ep.22 Feb. 27, 2024
 • 1 - 23
  Ep.23 Feb. 27, 2024
 • 1 - 24
  Ep.24 Feb. 27, 2024
 • 1 - 25
  Ep.25 Feb. 27, 2024
 • 1 - 26
  Ep.26 Feb. 27, 2024
 • 1 - 27
  Ep.27 Feb. 27, 2024
 • 1 - 28
  Ep.28 Feb. 27, 2024
 • 1 - 29
  Ep.29 Feb. 27, 2024
 • 1 - 30
  Ep.30 Feb. 27, 2024
 • 1 - 31
  Ep.31 Feb. 27, 2024
 • 1 - 32
  Ep.32 Feb. 27, 2024
 • 1 - 33
  Ep.33 Feb. 27, 2024
 • 1 - 34
  Ep.34 Feb. 27, 2024
 • 1 - 35
  Ep.35 Feb. 27, 2024
 • 1 - 36
  Ep.36 Feb. 27, 2024
 • 1 - 37
  Ep.37 Feb. 27, 2024
 • 1 - 38
  Ep.38 Feb. 27, 2024
 • 1 - 39
  Ep.39 Feb. 27, 2024
 • 1 - 40
  Ep.40 END Feb. 27, 2024