The Good Doctor Season2: Season 2

Your rating: 0
5 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?…

 • 2 - 1
  ep1 Feb. 27, 2024
 • 2 - 1
  ep1 Feb. 27, 2024
 • 2 - 1
  ep1 Feb. 27, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 Feb. 27, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 Feb. 27, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 Feb. 27, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 Feb. 27, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 Feb. 27, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 Feb. 27, 2024
 • 2 - 5
  Ep5 Feb. 27, 2024