The Resident Season 2: Season 2

Your rating: 0
5 1 vote

”เรื่องราวของคุณหมอหนุ่มในอุดมคติที่เริ่มงานวันแรกภายใต้การดูแลของแพทย์พี่เลี้ยงซึ่งเป็นหมอเรสซิเดสต์ผู้คอยเปิดโปงด้านมืดอันสกปรกในวงการแพทย์”

 • 2 - 1
  Ep1 Jun. 13, 2024
 • 2 - 1
  Ep1 Jun. 13, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 Jun. 13, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 Jun. 13, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 Jun. 13, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 Jun. 13, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 Jun. 13, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 Jun. 13, 2024
 • 2 - 5
  Ep5 Jun. 13, 2024
 • 2 - 5
  Ep5 Jun. 13, 2024
 • 2 - 6
  Ep6 Jun. 13, 2024
 • 2 - 6
  Ep6 Jun. 13, 2024
 • 2 - 7
  Ep7 Jun. 13, 2024
 • 2 - 7
  Ep7 Jun. 13, 2024
 • 2 - 8
  Ep8 Jun. 13, 2024
 • 2 - 8
  Ep8 Jun. 13, 2024
 • 2 - 9
  Ep9 Jun. 13, 2024
 • 2 - 9
  Ep9 Jun. 13, 2024
 • 2 - 10
  Ep10 Jun. 13, 2024
 • 2 - 10
  Ep10 Jun. 13, 2024
 • 2 - 11
  Ep11 Jun. 13, 2024